Advertisements

Shadowsocks with V2ray Plugin Installation | GTM Noload

Nakita ko lang tong autoscript na ito hindi ito saakin. Natesting ko palang ito sa Ubuntu 18.04 so yun ang irerecommend ko na gamitin nyo. Credits kay M3chD09 (Github)https://github.com/M3chD09 Prerequisites:• VPS (Ubuntu 14+/Debian 8+/CentOS) • Domain and Cloudflare AccountGet your free domain at freenom and transfer it to Cloudflare.https://phcorner.net/threads/create-freenom-domain-and-connect-to-cloudflare.1020514/ On Cloudflare Dashboard>SSL/TLS TabSet the encryption mode to…

Read More

Debian OpenVPN Monitor Installer

This script is For Debian version 9 and 10 Only * NGiNX + UWSGI setup Original workaround of this script is on Furlongm’s OpenVPN Monitor github Autoscript: Code: System Requirements After installation, you can now visit your openvpn monitor using port :89 on your server’s IP http://123.123.123.123:89 To config the openvpn monitor panel, edit openvpn-monitor.conf on the /srv/openvpn-monitor…

Read More

Debian 9 VPS Installer

This script is for Debian 9 and 10 Linux Distribution only. Notes for Google Cloud/AWS Lightsail/Azure Users:* run sudo su – before you run/execute this script.* Open TCP Ports on your Firewall(Lahat ng ports na hanggat maaari) Autoscript: rm -f DebianVPS* && wget -q ‘https://raw.githubusercontent.com/Bonveio/BonvScripts/master/DebianVPS-Installer’ && chmod +x DebianVPS-Installer && ./DebianVPS-InstallerServices:• OpenVPN (port 110, multilogin-enabled, now working on old openvpn…

Read More

CentOS 6 VPS Squid + OpenVPN Installer

This script is for CentOS 6 Linux Distribution only. Notes for Google Cloud/AWS Lightsail/Azure Users:* run sudo su – before you run/execute this script.* Open TCP Ports on your Firewall(Lahat ng ports na hanggat maaari)Notes for Z Hosting users/old CentOS 6 image. Do this first:yum clean allyum update -y Autoscript: rm -f centos6* && export url=’https://raw.githubusercontent.com/Bonveio/BonvScripts/master/centos6-ovpn-squid’ && curl -4sO…

Read More

SoftEtherVPN Server Configurations (with Openvpn) Autoscript using Local Bridge via Dnsmasq (DEBIAN9/UBUNTU/FEDORA)

And i qoute ”  “ Mula ng malaman ko na mas maganda performance ng local bridging sa softether vpnserver, dahil sa unang post ni sir Bon-chan sa kanyang tutorial using isc-dhcp-server, sobra na akong naobsessed na mapagana ng maayos at okay ang lahat ng codesng local bridging sa aking personal server.Actually mula ng naipost niya ito, kaagad…

Read More

Docker Pritunl OpenVPN, Shadowsocks, Squid, and More…

Mga mamser, ito ang aking project na pinangalanan kong Underpass – A Docker-based Personal Tunneling Server. Compilation ito ng mga Docker apps na related sa VPN, proxy, atbp. Na-bundle ko lang into an All-In-One deployment. Ito ang mga kasamang apps sa Underpass: Core Services: Optional Services *: Requirements: Unfortunately, di kakayanin ng Underpass ang 1GB RAM na server….

Read More
Advertisements